PAKKUMISED
Hindamine


Hindame oma pädevuse piirides ANTIIKI ja VANAVARA eraisikutele ja firmadele. Juhul, kui hindamisprotsess nõuab keerukaid eriteadmisi või eeldab laboratoorseid uuringuid, kaasame eksperiisi ka erialaseid spetsialiste või suuname kliendi otse nende juurde.

Hindamine võib olla SÕNALINE või KIRJALIK. TASUTA või TASULINE.

Eraisikutele on nende esemete hindamine, mida müüa soovitakse, üldjuhul TASUTA.

Tavaliselt ei teosta me hindamist telefoni teel. Parim, mis me sel juhul teha saame, on prognoosida, kas see asi kauplusele huvi pakub või ei.

Kirjalik hindamine on alati TASULINE.

Samas jätame endale õiguse hindamisest ka keelduda.