PAKKUMISED
kuni 1940 a.

Dokumente selle perioodi kohta on meil palju. Tutvuda nendega saab antiigiäris. Konkreetse teema soovi korral palume meiega ühendust võtta.Vanad Hiiumaa DOKUMENDID

Muu hulgas on ka Käina Majandusühisuse (elas kord selline loom) põhikiri. Põhikiri on terve ja korralik, 16 lehte. Arveraamatust on säilinud ainult 2 lehte. See ei kuulu põhikirja juurde ehkki pildil on nad kõrvuti. Tahavad natuke silumist.


Vana Muhu kaluri ARMEEPASS

76 aastasele Muhu-Liiva taadile, sakslaste poolt välja antud dokument. Näeb välja nagu uus, ainult klambrid on ära roostetanud.


Tartu Põllumeeste Seltsi diplomid

Mõõdud - 33,7 x 45 ja 35 x 45,5 cm.


Tamasalu lubjavabriku ehitusprojekt, 1913.a.

On saanud kannatada ja vajab mõningat korrastamist-restaureerimis. Joonised on väga paksul ja tuheval paberil. Võib isegi öelda, et õhukesel papil. Tegu on huvitava ajaloolise ürikuga. Mõõdud - 63 cm. x 94 cm.


Tallinna linna plaan, 1937.a.

Koos tänavateloendiga.


Suur ports vanu dokumente

Vanad dokumendid, kirjad, reklaamid jms. EW või tsaariaegne paberikraam. Vähemalt 80 tk.


Skautlusega seotud materjalid

Vaata pilte. Käiseembleem on riidest.


Plastmass-pudukaupade hinnakiri, 1941

Vaata pilte !


PARTEIPILET 1940 a.!!PALGA ARU-RAAMAT, 1911.a. (tööraamat)

Vabrikutööliste tööd ja palka reguleerivad seadused. Lisaks on raamatus ära toodud VÕRNO nimelise töömehe töötunnid ja palk, palgast maha arvamised jm. u. kahe aasta jooksul. Huvitav materjal. Väga heas korras.


LITZMANNI allkirjaga varade tagastuskiri, 1943

Omandikiri. Vähe liikuv paber. Sakslased hakkasid, alates 1943. aastast, natsionaliseeritud ja/või äravõetud maid ja maju tasapisi, tagastama. Algul anti kaasa ka selline pidulik dokument. Pärast poole sellest loobuti. Heas korras. Kaasas on ka eestikeelne tõlge.


LENDLEHT, 1917. Üleskutse rahvusväeosade modustamiseks

Käsitsi kirjutatud üleskutse, Peterburis, 1917. aastal. Vaata pilte.


Jalgrattasõiduluba, 1907 !!

Küllalt haruldane. Välja antud Rakveres, Käsmu merekooli õppejõule, RUDOLF VALTERILE. Vaata pilte.


Hiiumaa talu päriseksostmise laenumakse tasumine

Orjaku mõisale see Krediitseltsilt laenatud raha siis läks.


Haruldane!! Kinnistu/maa paberid 1786.a.

Objekt asus EW ajal Petserimaal SENNO vallas, ANOHHINO külas. Materjal on väga heas korras. Toimiku mõõdud on 24 x 35 cm. Sees on 16 lehekülge tihedat kirja (vana?)vene keeles. Uhked suured Katariina II aegsed võimupitsati jäljendid (diameeter 95 mm.).


EW aegsed autojuhiload

Vaata pilte.


EW aegne kindlustusreklaam - LLOYD

Kunstnik MAMBERGI kujundatud reklaamplakat kolmekümnendatest. Perfektses korras. 15,4 x 23 cm. Paks paber.


Eestimaa Talurahva Seadus, 1858

Märgilise tähtsusega seadus, mis Eestimaa maarahva elu tuntavalt mõjutas. 152 lk. Väga heas korras, nahkköites.


Dokument, RAADIO ära võtmise kohta, PETSERI

Arvestades tegevuskohta, siis, siis eriti põnev. Mõõdud - 15 x 21 cm.


"Reeturi palk on surm" Ain Mere originaalallkirjaga dokument

Ain Mere oli värvika elukäiguga legendaarne Eesti ohvitser. Tema tuntus pärineb eelkõige II MS aastatest. 1941.a Omakaitse Staab Üldosakonna ülem, 1941-42 Poliitilise Politsei ülem, 1942-43 Eesi Julgeolekupolitsei ülem, 1943-44 Eesti Leegion, rindeohvitser, pataljoniülem, 1944-45 Sõjaväe Ringkondade Peastaabi saabiülem. Loe rohkem vikipeediast. Tõsi, osa teksti , seal, oleks nagu maha kirjutatud NKVD/KGB toimikust. Ain Merest on välja antud ka korralik raamat.